Đạo Phật Ngày Nay daophatngaynay.com

Đây là trang web Phật học của Đại đức Tiến sĩ Thích Nhật Từ có tổng hợp tin tức Phật giáo từ cả trong và ngoài nước được phân loại rõ ràng ở hai đầu mục riêng là “PG Việt Nam” (tổng hợp tin tức Phật giáo trong nước) và “PG quốc tế (tổng hợp tin tức Phật giáo ngoài nước). Trang web còn có chế độ tìm bài viết theo ngày rất thuận tiện nếu các bạn muốn tìm lại tin tức.

voters
Report Story