Trở thành Cộng tác viên

Linkweb.top là địa chỉ đáng tin cậy dành cho bạn tìm đọc những trang web, link bài viết, hình ảnh, video chất lượng của mọi lĩnh vực, nơi dành cho các thành viên đăng ký tham gia gửi link, URL, hay blog của mình không giới hạn

Thành viên khi đăng ký tham gia vào Linkweb.top mặt định tài khoản là: Thành viên đăng ký bạn chỉ được phép gửi link/Submit Story mà thôi

Để trở thành Cộng tác viên của Linkweb.top bạn sẽ có thêm quyền post bài viết của mình lên trang web tại chuyên mục: News hoặc SEO, và link trong bài viết của bạn sẽ là Dofollow được Google đánh giá cao hơn, chất lượng SEO lên Google sẽ được cải thiện đáng kể

Điều kiện trở thành Cộng tác viên của Linkweb.top:

  • Tối thiểu 10 Submit Link story chất lượng
  • Tài khoản có hình Avatar

Sau khi đủ điều kiện nêu trên bạn gửi yêu cầu về email: info@linkweb.top để BQT xét duyệt tài khoản của bạn thành Cộng tác viên

Chúc các bạn thành công